NBBOs generalforsamling ble avholdt 8. juni og det var 101 delegater fra 74 borettslag som møtte.

Protokollen fra generalforsamlingen kan lastes ned her.