Yen Lam Eriksen

Regnskapskonsulent

Yen er autorisert regnskapsfører og regnskapskonsulent for en egen kundeportefølje av boligselskap. Dette innebærer at hun fører regnskapet og er ansvarlig for rapportering til kunden.

Yen kan kontaktes om spørsmål knyttet til boligselskapets regnskap.

T: 32 21 15 80  

Andre mennesker i regnskap

Til toppen