Anne Mette Remmen

Regnskapskonsulent

Anne Mette er autorisert regnskapsfører og regnskapskonsulent for en egen kundeportefølje av boligselskap. Dette innebærer at hun fører regnskapet og er ansvarlig for rapportering til kunden.

Anne Mette kan kontaktes om spørsmål knyttet til boligselskapets regnskap.

T: 32 21 15 32  

Andre mennesker i regnskap

Til toppen