Overføring av medlemskap

Et medlemskap i NBBO kan overføres til:

 • medlemmets ektefelle
 • medlemmets eller ektefellens slektning i rett- opp eller nedstigende linje
 • medlemmets eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving
 • medlemmets eller ektefellens søsken
 • noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

Medlemskapet kan også overføres som følge av skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar medlemskapet etter reglene i Husstandsfellesskapslovens § 3.
Eier medlemmet også en andel i et tilknyttet borettslag, kan medlemskapet bare overføres sammen med andelen i borettslaget. Dette betyr i praksis at dersom medlemmet bor i en tilknyttet NBBO-bolig må boligen overføres sammen med medlemskapet.

Ved overføring må NBBO ha attester som beviser slektskap (dåpsattest, fødselsattest, vigselsattest, (u)skifteattest) for alle ledd.

Bekreftelse på slektskap:

 • Foreldre til barn/barn til foreldre – barns dåps-/fødselsattest (foreldres navn må fremgå av dåps-/fødselsattest
 • Bror til bror – begges dåps-/fødselsattest.
 • Søster til søster – begges dåps-/fødselsattest (+ vielsesattester dersom de er gift – navnendring.)
 • Til svigerinne/svoger – begges dåps-/fødselsattest på dem som er søsken, samt vielsesattester.
 • Besteforeldre til barnebarn – dåps-/fødselsattest på den som er i familie med eier av andelen (evt. vielsesattest) samt dåps-/fødselsattest til barnebarn.
 • Ved dødsfall må det fremvises skifte-/uskifteattest samt skriftlig bekreftelse fra alle arvinger.

Dersom overføring av medlemskapet skjer i forbindelse med bruk av forkjøpsrett, må overføringen være ordnet før fristen til å melde forkjøpsrett går ut. Ta alltid kontakt med forkjøpsrettsavdelingen i slike tilfeller.

Den som får medlemskapet overført får ansiennitet fra sin egen fødselsdato dersom medlemskapet er eldre enn vedkommende. Ansienniteten blir nullstilt dersom et medlemskap overføres på nytt innen 12 mnd.

Kontingent for inneværende år må være betalt før overføring kan finne sted.

 

Til toppen