Medlemmer i NBBO har forkjøpsrett på boligene i Sætre Havn Elveparken Borettslag. Frist for å melde forkjøpsrett er torsdag 21. mars kl. 14:00

Last ned skjema for forkjøpsrett her

Hvordan fungerer dette?

  • Som medlem i NBBO kan du velge bolig før alle andre.
  • Medlemmer med lengst ansiennitet får velge først (dersom medlemmer har lik ansiennitet avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning).
  • Sørg for å ha finansieringen i orden. Opplysninger om finansiering må oppgis på skjema for forkjøpsrett.
  • Sett deg inn i prospektet og velg ut de boligene du ønsker deg. Skriv deretter ned boligene i prioritert rekkefølge på skjemaet.
  • Skjema for forkjøpsrett må sendes NBBO på e-post forkjopsrett@nbbo.no eller leveres på vårt kontor i Nedre Torggate 5 innen fristen.
  • Etter at fristen er utløpt vil NBBO lage en liste over medlemmer basert på ansiennitet. De som har lengst ansiennitet blir ringt først.
  • Det er megleren som vil foreta oppringningene. Oppringningene vil foregå i timene etter at fristen er utløpt, og det er derfor svært viktig å være tilgjengelig i dette tidsrommet.
  • Når du sender inn skjemaet er ikke dette bindende, men når megleren ringer må du bestemme deg for hvilken bolig du vil ha. Her gis det ingen betenkningstid.
  • Etter at forkjøpsretten er avklart, vil boliger som ikke er solgt, bli tilgjengelig for alle.

Ta kontakt med megler dersom du har spørsmål om boligene.
Fred-Ivar Myrseth
Tlf: 91 78 52 72
E-post: fred-ivar@fremeiendomsmegling.no

Sjekk ut boligprosjektets nettside her.

Ta kontakt med NBBO dersom du har spørsmål om forkjøpsretten.
Tlf: 32 21 15 00 eller E-post: forkjopsrett@nbbo.no